فتیش

فوت فتیش چیست و چه درمانی برایش وجود دارد؟ ۲- من از این احساس لذت میبرم اما به تازگی احساس میکنم زندگی عادیم دارد دچار مشکل میشود. یعنی در حقیقت زمینه ی خودارضایی و نابود شدن زندگیمه و کنکور دارم و خودتون میدونید عوارز خود ارضاای حالا چکار کنم کمکم کنید دکتر بریدم. ۳- اینجا …

فتیش Leer más »